ورود به سايت        ثبت نام كاربر

   جستجو
 
قبض المثنی کمينه

قبض المثنی

 

1-تقاضاي مشترك به اداره (5 ديقه)

2-ثبت تقاضا (15 دقيقه)

3-بررسي تقاضاي مشترك توسط مسئول درآمد (15 دقيقه)

4-تعيين اطلاعات مشترك از روي كامپيوتر توسط اپراتور (5 دقيقه)

5-اعلام هزينه به مشترك جهت صدور قبض المثني (20 دقيقه)

6-واريز وجه توسط مشترك

7-بررسي فيش واريز وجه توسط مسئول درآمد (5 دقيقه)

8-تحويل قبض المثني به مشترك

 

    Print      
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت توزیع نیروی برق استان فارس می باشد